Volop kansen op de arbeidsmarkt

Gepubliceerd: 02-11-2021 10:11

Volop kansen op de arbeidsmarkt

STREEK - De huidige arbeidsmarkt biedt volop kansen. Er zijn meer vacatures dan werkzoekenden. Ook in Zaanstreek-Waterland is de arbeidsmarkt krap. De economie trekt na de coronacrisis weer aan en werkgevers zijn naarstig op zoek naar personeel. Voor werkzoekenden biedt dit kansen. Dit blijkt uit het rapport Regio in Beeld Zaanstreek-Waterland dat UWV vandaag uitbrengt.

In Zaanstreek-Waterland is momenteel sprake van een krappe arbeidsmarkt. Na een voorzichtig herstel in het 1e kwartaal van het jaar, trok de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2021 verder aan. Een verdere daling van het aantal werkzoekenden en een stijging van het aantal vacatures zorgde ervoor dat de spanning op de arbeidsmarkt in Zaanstreek-Waterland in het tweede kwartaal van dit jaar sterk opliep. Het aantal vacatures steeg ten opzichte van een jaar geleden met 23% en in een groot aantal beroepsgroepen is sprake van tekorten.

Kansen
De krapte in Zaanstreek-Waterland zit vooral in de sectoren techniek, openbaar bestuur, zorg en welzijn en transport en logistiek. In deze sectoren is het voor werkgevers erg lastig om personeel te vinden. Hierdoor bieden beroepen als monteurs machines en installaties, expediteurs en verzorgenden individuele gezondheidszorg (ig) kansen voor werkzoekenden en mensen die een nieuwe stap in hun loopbaan willen zetten.

Ontwikkeling WW
Omdat meer mensen werk vinden op de krappe arbeidsmarkt, neemt het aantal WW-uitkeringen af. In Zaanstreek-Waterland waren aan het begin van 2021 5.871 lopende WW-uitkeringen. Na een aanvankelijke stijging, daalde het aantal WW-uitkeringen vanaf maart en waren er eind september 4.234 lopende uitkeringen.

Mismatch
De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt hebben ervoor gezorgd dat er op dit moment meer vacatures dan werkzoekenden zijn. Tegelijkertijd typeert het CBS ruim 1 miljoen mensen uit de beroepsbevolking als ‘onbenut arbeidspotentieel’. Een groot deel van deze mensen staat niet geregistreerd bij UWV en krijgt geen uitkering van UWV of de gemeente en daarmee ook geen dienstverlening. UWV wil samen met partners in kaart brengen welke kwaliteiten en ondersteuningsbehoefte deze groep mensen heeft, om ook hen te kunnen begeleiden bij het vinden van werk.

Regionale Mobiliteitsteams
De eerste stap in het samen ondersteunen van werkzoekenden is het afgelopen jaar gezet met de Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s). Iedereen die zijn of haar baan is kwijtgeraakt of dreigt kwijt te raken, kan zich melden bij het RMT in de regio. In het RMT werken verschillende partners samen om mensen weer aan het werk te helpen of om een stap te maken naar een nieuwe baan. Voor het eerst is het met de Regionale Mobiliteitsteams mogelijk om onafhankelijk van de (uitkerings)achtergrond van de burger passende dienstverlening in te zetten. Iemand die dienstverlening van UWV ontvangt, kan bijvoorbeeld ook dienstverlening van een gemeente krijgen en andersom.

AANGELEVERDE KOPIJ

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl