Voorlopige Voorziening (met spoedeisend belang) Fortuingebied

Gepubliceerd: 04-08-2021 14:08

Voorlopige Voorziening (met spoedeisend belang) Fortuingebied

STREEK - Wie denkt dat het rustig is waar het gaat om het Fortuingebied (sinds 2016 de beoogde nieuwe locatie voor hockeyclub De Kraaien) zit op een verkeerd spoor. Nu is ook de Voorzieningenrechter Afd. Bestuursrechtspraak betrokken bij de affaire.

Kontakt Milieubeheer Zaanstreek (KMZ) was al eerder in de pen geklommen vanwege de voorgenomen kap van 153 bomen, waaronder een flink aantal waardevolle exemplaren ouder dan 45 jaar, op het Fortuingebied te Zaandijk. KMZ stelt dat de gemeente Zaanstad willens en wetens de Wet Natuurbescherming meerdere keren dreigt te gaan overtreden. Dat heeft nu geleid tot een bericht de aan de Voorzieningenrechter bij de Raad van State in Den Haag.

Het oorspronkelijke Bestemmingsplan Sportpark Fortuin is medio september 2019 al vernietigd door de Raad van State. De raad van State besloot hier toe omdat in de onderliggende Passende Beoordeling was uitgegaan van de PAS.

Aansluitend werd via een omweg en in afwijking op het huidige bestemmingsplan toch geprobeerd een sportpark te realiseren. Hierbij werd gebruik gemaakt van dezelfde vergunning Wnb op basis waarvan de Raad van State eerder het nieuwe bestemmingsplan heeft vernietigd. Deze vergunning heeft echter als bindende voorwaarde dat de activiteiten binnen twee jaar uitgevoerd zouden moeten worden, een periode die inmiddels is verstreken. Het college probeerde dit voor de gemeenteraad te verhullen door alleen te stellen dat de vergunning “onherroepelijk” is, waarbij wordt weggelaten dat de voorwaarden geen werkzaamheden meer toelaten.

Het college van Zaanstad heeft op 1 juli j.l. al een brief gekregen met betrekking tot de voorgenomen kap van 153 bomen op het Fortuingebied te Zaandijk. In die brief vroeg KMZ aandacht voor het feit dat de gemeente Zaanstad willens en wetens de Wet Natuurbescherming meerdere keren dreigt te overtreden.

Op die brief heeft wethouder Gerard Slegers op 19 juli j.l. een antwoord gestuurd. Daarin stelt hij dat een eventuele heroverweging een Raadsaangelegenheid is, aangezien het College alleen de uitvoerder is van een raadsbesluit.

Dat heeft KMZ doen besluiten bij de Voorzieningenrechter Afd. Bestuursrechtspraak een verzoek in te dienen een voorlopige voorziening te treffen met betrekking tot alle werkzaamheden op de beoogde locatie voor het sportcomplex van hockeyclub De Kraaien bij Fortuinweg nr. 1 te Zaandijk, in het bijzonder de voorgenomen kap van 153 bomen, tot er definitief beslist is of de aangekondigde werkzaamheden leiden tot overtreding van de Wnb. De werkzaamheden die zijn aangekondigd door de gemeente Zaanstad omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de kap van 153 bomen. Deze kap zal plaatshebben vanaf 23 augustus aanstaande. De schade die dit toebrengt aan de natuur in het gebied is onomkeerbaar en zal op korte termijn plaatshebben. 


Het is Rita Melk die, als voorzitter van KMZ, nadrukkelijk laat weten dat zij hoopt dat de gemeente alsnog tijdig besluit de kap van de 153 bomen Fortuin-gebied te heroverwegen.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl