Waar zij spreken zij over? De gemeenteraad in zitting bijeen

Gepubliceerd: 08-10-2020 20:10

Waar zij spreken zij over? De gemeenteraad in zitting bijeen

ZAANSTAD - Vanuit het stadhuis verzorgden De Orkaan en RTV Zaanstreek weer een voorbeschouwing op de vergadering van 8 oktober. Twee gasten, Peter van Haasen en Jos Kerkhoven, lichten hun moties toe. Vlak voor de uitzending kwam er een brief binnen van de directeur van de Rekenkamer Metropool Amsterdam (waar ook Zaanstad onder valt) de heer J.A. de Ridder waarin hij een soort van charmeoffensief start. De media aandacht naar aanleiding ven het rapport Jeugdzorg in Zaanstad is ontstaan, aldus De Ridder, omdat een uitspraak van hem anders bedoeld was.

De PVV afgevaardigde Peter van Haasen vertelde over de motie die er toe moet leiden dat burgemeester Hamming de Zaanse theaters en concertzalen wel als gebouwen van groot belang kwalificeert.

Namens DZ, maar eigenlijk de gehele oppositie, was het Jos Kerkhoven die over het rapport Jeugdzorg in Zaanstad de nodige vragen en aanbevelingen had. Er was sprake van een raadsvoorstel en besluitnota.

De brief van de directeur van de Rekenkamer Zaanstad treft u bijgaand aan:

Geachte raadsleden, 

Er is, heb ik begrepen, onrust ontstaan in de raad naar aanleiding van een uitspraak van mij in een artikel in het Noord-Hollands Dagblad over de jeugdzorg in Zaanstad. 
Het gaat om de volgende passage: ‘Heel erg,’ noemt Rekenkamerdirecteur Jan de Ridder deze handelswijze. ‘Ik geloof heilig in transparantie als een betere lobby. De eigen problemen maskeren, helpt niet. Gemeenten die hun zaken wel voor elkaar hebben, en daar zijn hele goede voorbeelden van, laten zien dat jeugdzorg ook voor hen een groot probleem is. Zeg gewoon: wij hebben het als gemeente nog niet zo heel erg op orde. Dat jeugdzorg een enorm ingewikkelde klus is voor gemeenten is nog steeds verdedigbaar.’ 

Ik kan me voorstellen, nu ik het achteraf herlees, dat deze passage de indruk kan wekken dat ik een sterk oordeel heb over de manier waarop het college heeft gecommuniceerd met de media. Het gaat echter in deze passage niet over een concrete casus - we hebben zelf namelijk niet onderzocht hoe die communicatie is verlopen - maar in algemene zin over de handelwijze van bestuurders die vanuit strategische overwegingen niet transparant zijn. Daar maak ik me al veel langer druk over. 

Het was bijvoorbeeld een centraal thema tijdens het symposium ter ere van ons 10-jarig bestaan in 2014 (zie https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/symposium-21-november-2014/). Ik vind dat dit soort gedrag van bestuurders het publiek belang niet dient. Daarnaast heb ik de overtuiging dat het vaak ook voor die bestuurders contraproductief werkt. De directe aanleiding voor mijn betoog over transparantie was de opmerking van de journalist dat de voorlichter liever niet zag dat er een bepaalde passage uit ons rapport in de krant zou komen. Maar ik heb dus niet een oordeel willen uitspreken over de concrete communicatie van het college met de media. 

De uitspraak was anders bedoeld. Ik neem dit de journalist niet kwalijk. De gedeelten uit het artikel die gingen over ons onderzoek en mijn citaten, zijn keurig aan ons voorgelegd. Ik heb toen echter met mijn intentie in het achterhoofd weinig 2 problemen gezien bij deze passage. Ik realiseer me nu dat het ook anders gelezen kan worden. Maar ik hoop dat ik dat met deze brief heb rechtgezet. 

Tot slot. In ons rapport worden vele harde noten gekraakt. Er is het nodige mis en er was weerstand bij de organisatie om dat te erkennen. Maar aan de laatste periode van het onderzoek en ook aan de reactie van de wethouder heb ik de indruk over gehouden, dat de problemen nu wel onder ogen worden gezien en dat er de wil is om ze op te lossen. Ik ben blij dat ook deze uitspraak, die ik al eerder in de raad heb gedaan, in het bewuste artikel terecht is gekomen. Het is aan u, zoals we ook in onze laatste aanbeveling hebben aangegeven, om de wethouder daarbij aan haar woord te houden.

Was getekend dr. J.A. de Ridder.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl