Waarom weten Wormerlanders meer over Zaanbrug dan Zaanstedelingen?

Gepubliceerd: 10-09-2020 8:09

Waarom weten Wormerlanders meer over Zaanbrug dan Zaanstedelingen?

STREEK - Dat is de vraag die Harrie van der Laan, fractievoorzitter van de Partij voor Ouderen en Veiligheid in Zaanstad, al langere tijd bezig houdt. Zijn geduld lijkt zo langzamerhand op te raken. De belangrijkste basis van zijn opwinding komt voort uit het feit dat er bij de behandeling van het dossier Zaanbrug en het ter beschikking stellen van stukken met betrekking tot de Zaanbrug niet wil vlotten. Het wordt, ondanks vele verzoeken tot snel informeren van de gemeenteraad en een motie van afkeuring, een gewoonte dat stukken eerder in Wormerland worden behandeld dan in Zaanstad.

Vandaar dat Van der Laan zich bijna ten einde raad richt tot het college en wethouder Slegers. De raad van Wormerland beschikt namelijk al enige tijd over de gewraakte Zaanbrug stukken. In zijn schrijven somt de fractievoorzitter van de POV op dat zijn zoekopdrachten op het raadsinformatiesysteem niets hebben opgeleverd wat betreft de stukken. 

'Niet op de agendavoorraad, niet op de Zaanstad beraden. De beraden zijn nog helemaal niet ingedeeld na donderdag aanstaande. Ik had gehoopt dat wij ons alvast kunnen inlezen. Niets is minder waar. Groot is dan ook mijn verbazing dat ik de stukken moet zoeken op het raadsinformatiesysteem van Wormerland. Daar staan ze wel. Erger nog, de stukken zijn dinsdagavond in Wormerland in een commissie besproken door de gemeenteraad van Wormerland.' 

Om zijn betoog te ondersteunen geeft Van der Laan de link naar de vergadering en de stukken:
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/wormerland/c1d84d51-c1b0-48be-95eb-1d5e011271da

Hoe is het toch mogelijk dat dit wederom gebeurd zo vraagt de inwoner van Wormerveer zich vertwijfeld af. 'We hebben toch de afspraak dat beide raden de stukken gelijktijdig ontvangen? Waarom gebeurd dit dan niet? Hoeveel waarde hebbende afspraken met de wethouder? Het kenmerkt het college (de wethouder) dat er veel wordt beloofd maar weinig wordt nagekomen. Toezegging na toezegging. Het is om moedeloos van te worden.'  

In de achterliggende periode heeft de Partij voor Ouderen en Veiligheid de wethouder diverse keren het voordeel van de twijfel gegeven maar begint het vertrouwen te verliezen dat de wethouder daadwerkelijk zijn afspraken nakomt. 'Dat de raad van Wormerland eerder beschikt over de stukken en er zelfs al over heeft vergaderd is voor ons de druppel. Afspraak is afspraak. Wij overwegen dan ook ernstig met een motie te komen op de eerstvolgende raadsvergadering. Dringend verzoek ik het college (de wethouder) dan ook de raad per onmiddellijk te voorzien van de relevante stukken, ook al kunnen we ze op de site van Wormerland downloaden.'

Vanavond is er een raadsvergadering. De vraag is natuurlijk of de Zaanbrug stukken nu wel gedeeld gaan worden. 


Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl