Wethouder woont niet in werkgebied

Gepubliceerd: 01-09-2020 10:09

Wethouder woont niet in werkgebied

ZAANSTAD - In het bestuur van de gemeente Zaanstad is sprake van een bijzonder geval. In dit geval betreft het wethouder Krieger. Eerder al (14 november 2019) is hem ontheffing verleend van het vereiste van ingezetenschap van wethouder Krieger met ingang 14 november 2019 gedurende 1 jaar. Dat jaar is zo goed als om. Wat nu?

Loco-burgemeester Songuel Mutluer schrijft namens burgemeester en wethouders van Zaanstad aan de gemeenteraad van Zaanstad een verzoek waarin zij op verlenging van de ontheffing van het vereiste ingezetenschap van wethouder Krieger aandringt. 'Wij verzoeken u de ontheffing wederom met 1 jaar te verlengen. Wij menen dat hierbij sprake is van ‘bijzondere gevallen’, zoals omschreven is in artikel 36a lid 2 van de Gemeentewet.'

Niet alleen is wethouder Krieger bestuurlijk goed onderlegd en heeft hij veel ervaringsjaren, zo schrijft Mutluer, hij heeft in zijn functioneren ook een onvoorwaardelijke en integere inzet voor de belangen van Zaanstad getoond. Daarnaast bekleedt wethouder Krieger diverse regionale en landelijke posities waarin hij sinds zijn wethouderschap het Zaanse belang vertegenwoordigt. 


De VVD in Zaanstad heeft er voor gekozen een wethouder van buiten voor te dragen. Wethouder Krieger maakt zich sterk om voldoende binding en voeling met de gemeenschap van Zaanstad te creëren en doordat hij in de regio Zaanstreek/Waterland woonachtig is is hij goed ingevoerd in de vraagstukken van deze subregio. Naar het oordeel van het college legt de wethouder dit vermogen onder meer aan de dag door regelmatig overleg te voeren met inwoners en organisaties van Zaanstad en deel te nemen aan bijeenkomsten betreffende zijn portefeuilleonderdelen. Het college onderschrijft het vermogen van wethouder Krieger tot verbinding met de gemeente en haar inwoners zonder zelf inwoner te zijn van onze gemeente.

Verder is het college er veel aan gelegen om bestuurlijke continuïteit te behouden, zeker in deze ook voor Zaanstad uitdagende tijd van de Coronacrisis.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl