Wormerland jaagt RTV Zaanstreek dorp uit

Gepubliceerd: 15-09-2021 8:09

Wormerland jaagt RTV Zaanstreek dorp uit

WORMERLAND - Net als bij ‘grote buur’ Zaanstad staat ook de gemeenteraad van Wormerland voor de keuze wie als omroep de komende vijf jaar aan de slag mag. Tijdens de eerste ronde in dat proces is duidelijk geworden dat ook in Wormerland een amendement zal komen waarin de keuze niet valt op RTV Zaanstreek. ‘Als de vrijwilligers maar een kans krijgen bij de nieuwe omroep’ is eigenlijk het enige voorbehoud.

In een bijeenkomst zonder publiek op de tribune waren het Frans Stoop (GroenLinks), Fred Sanders (VVD), Chris Pielkenrood (D66), Alie Smit-de Ridder (POV/VLW), Marlies Holdener (CDA) en Monique Klootwijk (PvdA) die samen met portefeuillehouder wethouder Harold Halewijn (GroenLinks) hoorden hoe dagvoorzitter Elly Fens (eveneens GroenLinks) Peter Bakker als vertegenwoordiger van De Orkaan het inspraakwoord gaf. ‘Piet!’ klonk het nadrukkelijk van de man die (noodgedwongen) met zijn rug naar de camera zat. Net als in Zaanstad was zijn tekst duidelijk. ‘Meer, meer, meer.’

Hoewel er door de diverse afgevaardigden wat voorzichtige vraagtekens geplaatst werden was men het er unaniem over eens dat er een amendement moet komen dat het voorliggend raadsvoorstel zal overstemmen. Weliswaar moeten partijen nog wel even met de problematiek terug naar de fractie, maar de raad lijkt eensgezind en neemt afscheid van RTV Zaanstreek en al haar vrijwilligers.

Wethouder Halewijn had over de materie al uitgebreid overleg gehad met zijn collegae van Zaanstad. In de vergadering werd opgemerkt dat de bijeenkomst eigenlijk geen zin meer had omdat Zaanstad al beslist had. ‘Wie betaalt bepaalt’ was volgens Halewijn niet aan de orde. ‘U heeft voldoende mogelijkheden gehad zich daar in te mengen. Enige probleem in deze kwestie was en is dat er in Wormerland geen ambtelijke ondersteuning beschikbaar te vinden was.

De technische vraag over wat nu precies die omroepverplichting inhield als een internetplatform met de licentie aan de haal gaat werd door Bakker beantwoord. 'Je mag op alle platformen aanwezig zijn. Er zijn voorbeelden te over waarbij dat niet het geval is. Er is nog nooit een omroep op het matje geroepen dat zij een onderdeel niet in haar pakket heeft.'

In het raadsvoorstel staat dat zowel RTVI Zaanstreek als De Orkaan onafhankelijk van elkaar een aanvraag hebben ingediend voor de lokale zendmachtiging. Dit stelt Gemeente Zaanstad en Wormerland voor een lastige keuze. Een samengaan van alle aanwezige kwaliteiten zou de beste optie zijn vanuit de functie die een lokale, publieke omroep voor een stad als Zaanstad en Wormerland kan vervullen. Dit scenario is onderzocht, maar wordt door beide partijen niet omarmd.

Het (pro forma) voorstel met Scenario 0 om het Commissariaat voor de Media nogmaals om uitstel te verzoeken teneinde beide partijen te verzoeken om samen te gaan en het gezamenlijk beleidsplan uit te voeren, met de financiële ondersteuning ter hoogte van € 10.014 welke gedekt is in de meerjarenbegroting 2022 e.v. werd door Piet Bakker als zo ongeveer kansloos gezien. Dat gedachtengoed leeft ook bij de politici en vandaar dat er voor komende dinsdag ongetwijfeld een amendement zal klaar staan waar de keuze gemeld gaat worden. 


En de kop dat RTV Zaanstreek het dorp uitgejaagd lijkt te worden is vanzelfsprekend uit de emotie van de reporter voortgekomen.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl