Wormerlands erfgoed van groot belang

Gepubliceerd: 20-01-2021 16:01

Wormerlands erfgoed van groot belang

STREEK - Erfgoed kan op verschillende manieren van waarde zijn. Ook voor Wormerland. Door erfgoedprojecten te verbinden met bredere maatschappelijke doelen op het gebied van samenleving en cultuur, omgevingskwaliteit en economie en toerisme, wordt de bijdrage aan het welzijn in Wormerland vergroot. Daarom laat de gemeente weten dat de concept Erfgoednota vanaf 25 januari 2021 tot en met 8 maart 2021, voor een ieder ter inzage ligt.

Erfgoed is de term die men gebruikt om datgene aan te duiden, wat men van de voorouders erft (nalatenschap). Het belang van erfgoed wordt door een maatschappij bepaald en gedragen. Met andere woorden, de term erfgoed wordt toegekend aan zaken die mensen waarderen, zich mee identificeren en willen bewaren voor toekomstige generaties. 


Erfgoed kan op verschillende manieren van waarde zijn voor Wormerland. Door erfgoedprojecten te verbinden met bredere maatschappelijke doelen op het gebied van samenleving en cultuur, omgevingskwaliteit en economie en toerisme, wordt de bijdrage aan het welzijn in Wormerland vergroot. Veel inwoners van Wormerland voelen zich nauw verbonden met de gemeente en zetten zich graag in voor het erfgoed en het welzijn van Wormerland. De gemeente Wormerland is daar erg blij mee en wil deze initiatieven stimuleren om zo veel mogelijk samen te werken.

Erfgoed is een heel breed onderwerp, maar de voorliggende concept Erfgoednota heeft een specifieke focus, namelijk het verbinden van erfgoed met toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. De gemeente Wormerland wil deze laatste ontwikkeling stimuleren en wil dat ons cultureel erfgoed en onze cultuurhistorische identiteit richting gaan geven aan de ruimtelijke ontwikkelingen binnen onze gemeente.
De gemeenteraad heeft deze concept Erfgoednota reeds besproken en vooruitlopend op de zienswijzeprocedure al opmerkingen en suggesties gedaan.

UITNODIGING
De gemeente nodigt inwoners, organisaties en ondernemers uit om de concept Erfgoednota in te zien en ontvangt graag uw reacties en zienswijzen.

Inzien
U kunt de concept Erfgoednota op afspraak inzien in het gemeentehuis van Wormerland aan de Koetserstraat 3 te Wormer, of op de website via deze link, evenals de in het verslag genoemde bijlage met errata.

Reageren
Tijdens de inzagetermijn (25 januari 2021 tot en met 8 maart 2021) kan iedereen een inspraakreactie ten aanzien van de concept Erfgoednota indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland, Postbus 20, 1530 AA Wormer of een e-mail sturen naar antwoord@wormerland.nl.
Vermeld daarbij dat het gaat om een ‘Inspraakreactie concept Erfgoednota’ en vergeet s.v.p. uw adres- en contactgegevens niet aan te geven.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl