Zaanse voetbalclubs via video-conference met elkaar in gesprek

08-04-2020 15:55

Zaanse voetbalclubs via video-conference met elkaar in gesprek

STREEK - De recente mededeling dat er ook voor sportclubs een vorm van ondersteuning komt vanuit de overheid heeft gezorgd voor een iets geruster gevoel bij in dit geval de voorzitters van de Zaanse voetbalverenigingen.

Recent zijn zij bij elkaar gekomen om de ontstane situatie te bespreken. Dat geschiedde in dit geval niet bij één van de clubs, maar moest plaatshebben via de digitale weg. De 20 deelnemers wisten zich gedisciplineerd te gedragen tijdens de eerste officiële video-conference.

Het blijkt dat alle clubs tegen ongeveer dezelfde problemen aanlopen. Het gaat dan om de financiële zaken, maar ook over het niet kunnen/mogen spelen van de leden. Hoe ga je daar mee om? Wanneer kunnen we weer aan de slag gaan? Moeten we in de zomerperiode – als de regels wat verruimd zijn - de leden iets aanbieden?

Zo kwamen er nog veel meer vragen bovendrijven waar men gezamenlijk naar gaat kijken. Op korte termijn denken de voorzitters met antwoorden te kunnen komen en zullen deze dan ook gaan delen met al hun leden.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl