Zendmachtiging Zaanstreek nog geen gelopen race

Gepubliceerd: 04-12-2021 8:12

Zendmachtiging Zaanstreek nog geen gelopen race

STREEK - Het Burgerplatform Zaanstad is de schakel tussen Zaanse belangenorganisaties en de gemeente. Het platform meldde zich al eerder met bedenkingen over het advies van de gemeenteraad van Zaanstad waar het de lokale omroep betrof. 'Gaan de Zaanse lokale radio en tv verdwijnen? Dan gaat dit ten koste van een grote groep Zaankanters die hun lokaal nieuws (en daarmee de verbinding met hun omgeving) moeten missen' was het argument zich te mengen in de discussie.

Inmiddels is er al een flinke periode aan diverse fronten gewerkt en gedacht aan de toekomst van de lokale omroep. In een brief van het Commissariaat voor de Media (CvdM), gedateerd 26 november 2021, valt te lezen staat o.a. dat het CvdM voornemens is de aanvraag van RTV Zaanstreek af t wijzen en die van De Orkaan toe te wijzen. Een brief die alles en iedereen bij RTV Zaanstreek in de rouw leek dompelen en bij de andere partij was sprake van grote opluchting en zelfs jubel.

Zoals zo vaak in het leven blijkt niet alles te zijn zoals het lijkt. Want naar nu blijkt, mede door o.a. publicaties van het Burgerplatform Zaanstad, is het nog zeker geen gelopen race, de strijd om de zendmachtiging voor de komende vijf jaren in de Zaanstreek.

Het Burgerplatform Zaanstad bericht nu - na contact met CvdM - dat het tij voor RTV Zaanstreek lijkt te keren nu de Zaanse ouderenverenigingen en het Burgerplatform Zaanstad duidelijk en gefundeerd aangeven hebben waarom lokale radio en tv moeten blijven. 'De andere gegadigde voor de zendmachtiging, internetplatform De Orkaan, blijft bij haar standpunt dat internet afdoende is en dat lokale radio en tv kunnen verdwijnen' zo valt te lezen op de website van het platform. Daar staat sinds vrijdagmiddag ook het volgende:

Inclusieve samenleving
Dat de raden van Wormerland en Zaanstad eerder besloten hun voorkeur uit te spreken voor De Orkaan, dat weegt zwaar. Maar een inclusieve samenleving waarin geen groep mensen mag worden uitgesloten van lokaal nieuws en actualiteiten is de molensteen om de nek van het Commissariaat voor de Media (CvdM) die uiteindelijk kiest en de zendmachtiging verleent. Het CvdM houdt toezicht op de naleving van de Mediawet en beschermt de onafhankelijkheid, diversiteit en toegankelijkheid van het media-aanbod.

Verwarring
De berichtgeving op De Orkaan over de zendmachtiging voor de Zaanstreek op 27 november jl. was dermate suggestief, dat in de reacties felicitaties en andere opmerkingen volgden in de veronderstelling dat het CvdM een vervolgbesluit ten gunste van De Orkaan zou hebben genomen. Ook de leden van Burgerplatform Zaanstad namen aan dat De Orkaan de zendmachtiging nu in de zak had.

Brief
Leden van het Burgerplatform Zaanstad bespraken dit ‘nieuws’ en klommen weer in de pen, ook omdat op de website van het CvdM geen bericht over een nieuwe stap in de richting van De Orkaan te vinden was. Een brief werd gisteren gestuurd naar het CvdM om nogmaals aan te geven dat het van groot belang is ook alle digibeten te bereiken met lokaal nieuws. Er kan wel worden gewerkt aan verdere digitalisering, maar vele Zaankanters zijn de komende jaren nog niet klaar voor alleen digitaal.

Nog geen besluit
Vanochtend belde het CvdM ons met een reactie op onze brief; het blijkt dat er de laatste weken helemaal geen besluit of vervolgstappen genomen zijn en dat de procedure nog steeds voortduurt. Ze vinden de verwarring zeer spijtig, zijn zich bewust van de verdeeldheid en nemen alle argumenten zorgvuldig mee. Dat neemt meer tijd dan in eerste instantie werd aangenomen. Ook de brieven van het Burgerplatform Zaanstad en de Zaanse ouderenbonden worden meegenomen in óf besluitvorming óf een ander pad dat zal moeten worden bewandeld. Binnen twee weken neemt het CvdM weer contact op met het Burgerplatform Zaanstad.


Einde bericht van het platform. 
Het spreekt voor zich dat ook RTV Zaanstreek deze ontwikkeling met grote interesse volgt. 

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl