Zomer van Monet 2021 definitief van de baan

Gepubliceerd: 07-05-2020 12:05

Zomer van Monet 2021 definitief van de baan

ZAANSTAD - Met de nodige tamtam werd eerder gestart met de voorbereidingen op een prestigieus project onder de titel 'Zomer van Monet 2021'. De Stichting achter dit idee vindt het vanuit praktisch en moreel oogpunt niet langer verantwoord om in 2021 een stadsbreed programma neer te zetten.

De Stichting de Zomer van Monet heeft het college van de gemeente Zaanstad om die reden laten weten dat zij in overleg met de Programmaraad - bestaande uit het Zaans Museum, stichting Monet in Zaandam, stichting Marketing Zaanstreek en FluXus - heeft besloten de voorbereidingen voor de Zomer van Monet 2021 te staken. 

Guusje ter Horst, voorzitter van het bestuur van de Stichting Zomer van Monet 2021 legt dit besluit namens het bestuur toe in een verklaring die als volgt luidt:
“In verband met de coronacrisis zien wij ons, tot onze spijt, genoodzaakt de voorbereidingen voor het programma van de Zomer van Monet 2021, te staken. De coronacrisis heeft een enorme impact op ons land en in het bijzonder grote gevolgen voor de cultuursector, zo ook in Zaanstad. Vanuit praktisch perspectief zien wij -, mede door alle coronamaatregelen en de ongewisse toekomst in een anderhalve meter samenleving - geen mogelijkheden om het ambitieniveau te halen dat ons voor ogen stond met de Zomer van Monet 2021.
Daarnaast heeft een aanzienlijk deel van de culturele instellingen, kunstenaars en makers moeite om het hoofd boven water te houden. Bovendien gaan zij een onzekere toekomst tegemoet. Wij vinden het daarom vanuit moreel oogpunt niet verantwoord om een stadsprogramma te realiseren, mede gezien de oplopende financiële nood in het culturele veld van Zaanstad. Het spijt ons zeer dat we, ondanks alle positieve energie, inzet van partners en verzette werkzaamheden, tot dit besluit hebben moeten komen. Het besluit is genomen na overleg met de Programmaraad.”

De argumenten, genoemd door de stichting Zomer van Monet, worden door het college van Zaanstad onderschreven. 'Onder de huidige omstandigheden kunnen de beoogde ambities niet worden gehaald en omdat onduidelijk is hoe de situatie volgend jaar zal zijn is op dit moment geen zekerheid over de (on)mogelijkheden voor de organisatie van publiek toegankelijke activiteiten. Daarbij heeft het overeind houden van de culturele basisinfrastructuur in Zaanstad voor dit moment prioriteit' zo klinkt vanuit het stadhuis. 

Wethouder Cultuur Annette Baerveldt: “Het college vindt het jammer dat de Zomer van Monet 2021 niet door kan gaan. Wij danken de Stichting de Zomer van Monet voor hun inzet en betrokkenheid.”


Over eventueel gereserveerde gelden zijn nog geen besluiten genomen dan wel uitspraken gedaan.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl