Op 29 augustus 2022 heeft RTVI-Zaanstreek een bezwaarschrift ingeleverd bij de Bestuursrechter in Haarlem tegen de 'Beslissing op Bezwaar' van het Commissariaat voor de Media. Onderstaand een aantal documenten als PDF.


Bezwaarschrift 29 Augustus 2022 AWB
PDF – 683,5 KB 2 downloads
Volmacht Beroepschrift Awb
PDF – 426,0 KB 3 downloads
Spelregels Voor De Publieke Omroep In Nederland
PDF – 1,2 MB 1 download
Ontvangstbevestiging Beroepschrift Rechtbank 29082022
PDF – 2,0 MB 2 downloads
Beslissing Op Bezwaar RTVI Zaanstreek 903630
PDF – 318,5 KB 2 downloads
Juridisch Kader Mediawet 2008 Voor Awb
PDF – 440,8 KB 1 download
Briefadvies Toekomst Mediabeleid Arie Slob
PDF – 444,1 KB 1 download

Na de indiening van het beroepschrift ontving RTVI een bevestiging van de Rechtbank met het verzoek om enige aanvullende gegegevens en tevens ontvingen wij een nota voor het griffierecht.


Ontvangstbevestiging Beroepschrift Rechtbank 29082022
PDF – 2,0 MB 3 downloads
Nota Griffierechten Rechtbank
PDF – 1.006,9 KB 1 download

Na het indienen van het bezwaarschrift heeft de Rechtbank aan RTVI verzocht om nog wat aanvullende gegevens aan te leveren zoals een uittreksel uit het handelsregister, een kopie van de statuten en een recente schriftelijke volmacht. Deze zijn op 20 september 2022 aangeleverd.


Uittreksel Kv K 41231512
PDF – 103,8 KB 2 downloads
Volmacht AWB
PDF – 716,9 KB 0 downloads
Statuten RTVI Zaanstreek 7 Januari 2013 Actus Notarissen
PDF – 3,9 MB 1 download
Brief Naar AWB Met Bijlagen 01 Tm 03
PDF – 416,0 KB 0 downloads
Ontv Bevestiging Brief Aanvullende Gegevens 20 Sept 2022
PDF – 807,8 KB 1 download