Uit de raadsvergadering van Zaanstad van 23 december 2021

Gepubliceerd: 24-12-2021 12:12

Uit de raadsvergadering van Zaanstad van 23 december 2021

STREEK - Op deze laatste donderdag voor het kerstreces was het in Zaanstad weer tijd voor een raadsvergadering waarin besluiten kunnen worden genomen die al besproken zijn in de voorgaande edities van het Zaanstad Beraad. In deze raadsvergadering werd gedebatteerd over verschillende onderwerpen die veelal aanleiding was voor (uitgebreide) discussies binnen de raad.

Inspraak; behoud kunstwerk de Slag

In het zwembad De Slag is een kunstwerk van het echtpaar Poelmeijer aangebracht. Met de sloop in de toekomst heeft de vereniging Heemschut een oproep gedaan om dit kunstwerk te behouden. Daar worden een aantal argumenten voor aangedragen, veel van de naoorlogse kunst die in panden is aangebracht is al verdwenen door sloop van het pand. Dat geldt ook voor een aantal kunstwerken van het echtpaar Poelmeijer die daardoor verloren zijn gegaan.

Verwijdering van het kunstwerk op een manier waarop het kunstwerk elders kan worden teruggeplaatst moet volgens Heemschut ruim € 22.000 kosten. Eventuele kosten van opslag zitten nog niet in dit bedrag.

Na verwijdering uit de Slag moet een nieuwe openbare plek worden gezocht om het kunstwerk te herplaatsen. Dat kan zowel in een gebouw als in de buitenlucht. Er zijn nog geen concrete voorstellen voor een nieuwe plek voor het kunstwerk.

De inspraak werd gehouden omdat in de raadsvergadering de ontwikkeling rond het terrein van het zwembad op de agenda stond. Andere punten namen dermate veel tijd in beslag dat dit agendapunt is doorgeschoven naar een volgende vergadering.

Evaluatie ‘Rotterdamwet’
De Evaluatie van het vervolg op de Wet bijzondere maatregelen Grootstedelijke problematiek, de zogenaamde Rotterdamwet, was zo’n punt waarover de nodige standpunten uitgewisseld zijn. De Socialisten (de raadsleden die uit de SP zijn gezet/gestapt) hielden een verhaal waarin deze wet naar de prullenbak word verwezen, het is puur rechtsbeleid aldus de Socialisten. In meer genuanceerde bewoording vonden de Socialisten Rosa en Groen Links aan hun kant omdat de effecten van de wet onvoldoende duidelijk waren, dit ten koste van rechten van burgers.

Vanuit het meer rechtse deel van de raad kwamen veel positievere berichten over de effecten van deze wet. Het CDA ziet kleine succesjes die voor deze partij aanleiding zijn voor te zijn. De VVD ziet ook grote voordelen van het toepassen van de wet.

Slot van het debat was dat de zogenoemde Rotterdamwet de komende vier jaar van toepassing blijft. Dat houdt in dat woningzoekende zonder inkomen uit werk geen huis krijgen toegewezen in de wijken Poelenburg en Peldersveld. Dit voorstel van het college kon op ruime steun uit de raad rekenen, slecht 13 raadsleden waren tegen dit voorstel.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl